Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban:

Giám Đốc: Là người đại diện có quyền quyết định, điều hành mọi hoạt động của công ty, cũng như chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh và thực hiện đầy đủ các chính sách về pháp luật và quy định của Nhà Nước. Giám Đốc là đại diện pháp nhân của công ty, có quyền tham gia đàm phán, ký kết các hợp đồng kinh tế, có quyền tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh của công ty. Ngoài việc chịu trách nhiệm chung, Giám Đốc còn điều hành một số công tác then chốt, quan trọng và những vấn đề phát sinh đột xuất. Bên cạnh đó, Giám đốc theo dõi giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho toàn thể nhân viên tham gia quản lý và hoạt động tốt mang lại hiệu quả kinh doanh cao cho Công ty.

Phó Giám Đốc: Là  người chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám Đốc, có quyền thay mặt Giám Đốc điều hành mọi hoạt động của Công ty khi Giám Đốc vắng mặt. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình trước Giám Đốc.

Phòng Kế Toán: Chịu trách nhiệm cân đối nghiệp vụ kinh tế phát sinh và lập Báo Cáo Tài Chính về toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công Ty. Cân đối nguồn vốn, theo dõi khả năng sinh lời cũng như việc phân phối lợi nhuận cho Công Ty. Chịu trách nhiệm thực hiện, kiểm tra chế độ tài chính kế toán hiện hành. Hàng ngày, kế toán phải ghi chép các nghiệp vụ phát sinh, tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Thực hiện các chế độ tài chính Ngân hàng, theo dõi tình hình nộp thuế vào Ngân sách nhà nước. Có trách nhiệm lập và gửi báo cáo quyết toán Công ty đến các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, bộ phận kế toán tham mưu cho Giám Đốc về chiến lực tài chính và công tác tổ chức hạch toán kế toán, quản lý tài sản và tiền vốn trong Công Ty. Cung cấp thông tin và kiểm tra, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua thước đo giá trị và hiện vật.

Phòng kinh doanh: Giao dịch và ký kết các hợp đồng kinh tế, tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường phân phối sản phẩm, lập kế hoạch tổ chức và thực hiện các chương trình khuyến mãi, thu thập và nắm bắt kịp thời các thông tin thị trường về các đối thủ cạnh tranh để đưa ra những chiến lược giúp công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh một cách hiệu quả nhất

  • Thường xuyên thống kê và báo cáo tình hình kinh doanh cho Ban Giám Đốc để có những phương hướng, đề xuất mới cho những giai đoạn tiếp theo.
  • Khảo sát, tìm hiểu nhu cầu thị trường, những biến động của nền kinh tế, các đối thủ cạnh tranh để đưa ra chiến lược phù hợp với tình hình mới
  • Theo dõi hoạt động ở công ty để tăng cường mạng lưới phân phối sản phẩm, mở rộng bán kính kinh doanh của Công ty trên toàn quốc.

Phòng thiết kế: Chịu trách nhiệm đề xuất những mẫu thiết kế, ý tưởng về sản phẩm mới từ chiến lược kinh doanh của Giám Đốc, từ phản hồi sử dụng sản phẩm của người tiêu dùng, tìm hiểu nhu cầu của thị trường, cập nhật những xu hướng mới nhất.

Phòng nhân sự: Chịu trách nhiệm công tác tuyển mới, đào tạo cán bộ, công nhân viên các nghiệp vụ cơ bản. Quản lý nhân sự trong Công ty và thực hiện ký kết hợp đồng lao động với nhân viên mới, sắp xếp và bố trí các công việc hợp lý phù hợp với trình độ chuyên môn của từng nhân viên. Điều động nhân viên và hỗ trợ đắc lực cho các phòng ban khác hoạt động hiệu quả hơn

  • Quản lý các tài sản, trang thiết bị của Công ty, lập kế hoạch bảo dưỡng, nâng cấp sửa chữa và mua mới các loại thiết bị, công cụ dụng cụ sử dụng cho các hoạt động ở các phòng ban
  • Lập và quản lý các hồ sơ nhân viên, thường xuyên theo dõi và tiếp nhận chuyển các công văn, Fax, thư từ, bưu phẩm,….
  • Lập và quản lý các hồ sơ nhân viên, thường xuyên theo dõi và tiếp nhận chuyển các công văn, Fax, thư từ, bưu phẩm,….
  • Điều hành các hoạt động nội bộ của công ty như: Tổ chức hội họp, tiếp khách, đặt ra nội quy của Công ty về quản lý số lao động, hồ sơ tuyển dụng nhân sự.

Phân xưởng sản xuất: Đứng đầu mỗi phân xưởng là quản lý phân xưởng, có trách nhiệm đốc thúc hoạt động sản xuất của công nhân, cũng như giám sát các công việc công nhân được giao, đồng thời cũng tham gia vào hoạt động sản xuất trong phân xưởng.

Tổng số lao động hiện có: 900 người

  • Trong hoạt động chung của doanh nghiệp: 85 người
  • Cán bộ chuyên môn: 75 người
  • Công nhân thực hiện: 740 người