• Sản Xuất VLXD: Gạch đặc, gạch lỗ
  • Sản xuất và cung cấp Bê Tông Thương Phẩm: Trạm trộn bê tông Hải Phát: KCN Thạch Thất
  • Cung cấp VLXD như: Cát vàng, cát đen, đá 1×2, đá 2×4, đất san nền…..