TRỤ SỞ CÔNG TY – VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:
Số 330 – Đường 21B – Xã Thanh Cao – Huyện Thanh Oai – TP Tel: 093.565.9393 – 036.390.9898

NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL KHAI THÁI – PHÚ XUYÊN – HÀ NỘI
Xã Khai Thái, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội
Tel: 093.565.9393 – 036.390.9898

NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL MỘC BẮC – DUY TIÊN – HÀ NAM
Xã Mộc Bắc – Huyện Duy Tiên – Tỉnh Hà Nam
Tel: 093.565.9393 – 036.390.9898

NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL ALPHA – ĐAN PHƯỢNG – HÀ NỘI
Xã Hồng Hà – Huyện Đan Phượng – TP Hà Nội
Tel: 093.565.9393 – 036.390.9898

NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL HỒNG THÁI – PHÚ XUYÊN – HÀ NỘI
Xã Hồng Thái – Huyện Phú Xuyên – TP Hà Nội
Tel: 093.565.9393 – 036.390.989